Tož, je zajímavé, že v kauze Milan Kundera a neudělená Nobelova cenu za literaturu, jde v podstatě o tolik kýžené „čecháčkovství“, které chartisté a disidenti neustále odsuzují, ale jsou jeho etalonem…

Milan Kundera, kterého se disidenti z Charty 77 báli
Když odešel Milan Kundera do exilu, tak se místní disent seskupený kolem Charty 77 obával, že Kundera nebude reflektovat jejich „boj s režimem“. V Paříži mu zase dal Pavel Tigrid najevo, že se nemá plést do politiky, protože na to mají v Praze Václava Havla.

Kundera & politika
Kundera byl za mlada nadšeným komunistou (dá se to částečně pochopit po hrůzách II. světové války), nicméně následně komunismus zavrhnul. K politice už se vyjadřoval jako literát. Jeho řeč na sjezdu svazu československých spisovatelů v roce 1967 o „Nesamozřejmosti národa“, ukázala, že ho politicko-společenské dění zajímá velice a má k tomu co říct. Následná polemika s dalšími spisovateli a hlavně s Václavem Havlem, předznamenala spor, který trval už potom navždy.

Kundera & Nobelova cena za literaturu – Kunderu zavrhli komunisté i Chartisté
Kundera se stal celosvětově známým a významným spisovatelem a Paříž a Francie mu v tom samozřejmě pomohla, naopak ČSSR s komunisty v čele jej zbavila československého občanství. Establishment se jej zbavil a Kundera se stal tzv. „persona non grata“. Jenže nejen pro komunisty, ale i pro tzv. disent vedený Chartou 77. Po sporech s lidmi okolo Václava Havla i s Havlem samotným, tak nakonec přišlo k tomu, že když výbor udělující Nobelovu cenu za literaturu, uvažoval o Kunderovi, tak se Pražský disent v čele s Václavem Havlem postavil intrikami proti. Nešlo jen o politiku, ale také o osobní zášť z hlediska toho, kdo je větší spisovatel.

Bez urážky je jasné, že Kundera jako spisovatel přesahuje celý disent a chartisty. Mě osobně se líbí divadelní hry Václava Havla, nicméně Kundera byl prostě jinde a je jasné, že oslovil čtenáře po celém světě a jeho řemeslo i umělecké nadání spisovatele se stále vyvíjelo až k celosvětovému ohlasu.

Havel vsadil na politiku, Kundera na umění
Nenávist disentu a lidí kolem Charty 77 se ukázala i dnes po Kunderově smrti, kdy se média hemží texty o tom, že „za 100 let po Kunderovi pes neštěkne“ a podobně. Je to tzv. „Lež & nenávist“…

Čecháčkovství v pravém slova smyslu
Je to jak z divadelní hry absurdního dramatu Václava Havla. Ti, kteří na tvz. „čecháčkovství“ nejvíce nadávají, a byl jím i Václav Havel osobně, ti se chovají „čecháčkovsky“ nejvíce. Překazili udělení Nobelovy ceny za literaturu českému spisovateli, jen pro svoji „lež & nenávist“, pro svoji „směšnou zločinnou ctižádost“…

Autor: TGM, 3.8.2023

www.mestankurier.info

Podpořte originální nezávislou žurnalistiku!
Unterstützen Sie originellen unabhängigen Journalismus!
Číslo účtu / Kontonummer: 1511201888/5500
IBAN: CZ7755000000001511201888
BIC/SWIFT: RZBCCZPP
Majitel účtu / Kontoinhaber:
BulvarART s.r.o. / GmbH
© Copyright 2023