Rozhovor se sociologem a spisovatelem Petrem Hamplem o budoucnosti ČR a EU, o Trumpovi a USA, o škole Jungmannova národní akademie, kterou založil, o nové knize, kterou chystá a o tom jak přežít tento čas zmaru…

Jak vidíš vývoj v ČR, ale i celé EU v dalších letech?

Předpokládám, že vývoj EU bude nerovnoměrný. Některé státy se vyrovnají se změnami, jiné částečně, další pak vůbec. Můžeme tedy čekat úspěšné prosperující státy a vedle nich cosi, co bude připomínat Latinskou Ameriku 70. let – bída, zaostalost, korupce a obrovské sociální rozdíly.

Jedná se zejména o dvě související změny. Konec americké mocenské dominance, který vidíme na Ukrajině, a vyčerpání ekonomického modelu založeného na globální dělbě práce, kdy východní Asie zajišťovala průmyslovou výrobu, další regiony zajišťovaly zemědělské produkty a suroviny a tzv. Západ zajišťoval bankovní služby a všechno řídil. Většina světa pomalu zjišťuje, že se bez těch bankovních služeb obejde, že se obejde bez západních poradců a už jim nemáme co nabídnout ani v oblasti vědy a výzkumu.

Státy jako Maďarsko a Rakousko pochopily význam soběstačnosti a budování vztahů s Čínou jakožto novým globálním hegemonem. Státy jako Francie manévrují. A další jsou beznadějně zamčeny v minulosti.
A zároveň s tím bude postupovat islámská kolonizace, přičemž ty zaostalejší státy budou pochopitelně mnohem zranitelnější.

Myslíš, že má Trump šance na zvolení prezidentem v USA v roce 2024, nebo ho spíše establishment umlčí nebo přímo zavře, když byl právě obžalován ze vzpoury 6.1.2021?

Šance Donalda Trumpa rozhodně nejsou nulové, ale jsou menší než 50%. A to nejen kvůli tomu, že v Americe byly v tichosti zavedeny ty praktiky, které bývaly typické pro Afriku a Latinskou Ameriku – včetně kriminalizace politických oponentů a střelby do lidí požadujících vyšetření volebních podvodů. Vypadá to, že Donald Trump by nedokázal Bidena porazit ani v naprosto férové volbě. Dnešní Trump není Trumpem roku 2016. Chybí mu jeho tehdejší mozek – Steve Bannon. Nezapomínejme, že skutečným Trumpovým soupeřem není Joe Biden, nýbrž kolektivní oligarchie, kterou nazývám novou aristokracií.

Jungmannova národní akademie

Rozjel jsi školu tvz. Jungmannovu národní akademii, o co v ní jde?

Zpřístupňujeme špičkovou vzdělanost lidem, kteří se z různých důvodů nechtějí nebo nemohou hlásit na současné humanitní fakulty. Náš typický student je třeba řemeslník, inženýr, učitelka nebo bytová architektka či vnímavější prodavačka. Když říkám špičkovou, tak tím myslím skutečně to nejlepší, co je v současném českém prostředí k dispozici.

Funguje to tak, že strávíte celý den v malém kroužku třeba s profesorem Krejčím, který vysvětlí geopolitiku Číny a Ruska nebo s docentkou Švihlíkovou, která vysvětluje zákonitosti mezinárodní ekonomiky nebo profesorem Budilem o myšlenkových základem západní civilizace. Ideální řešení pro lidi, kteří se nespokojí s povrchními výklady, ale nemají čas číst tisíce a tisíce stran.

Jarní kurzy byly zcela vyprodány, takže jsme pro podzim výrazně rozšířili nabídku a otevíráme pobočku v Otrokovicích, dosud byly kurzy jenom v Praze. Celé to směřuje k tomu, aby vznikla vrstva lidí s dobrým vzděláním a skvělými analytickými schopnostmi, jakožto protiváha davovému primitivismu nové aristokracie i bulvární alternativě. Zformování takové vrstvy je jednou z nutných podmínek pozitivní změny.

Petr Hampl

Píšeš nějakou novou knihu?

V posledním roce jsem dával většinu času Jungmannově národní akademii. Nicméně začal jsem pracovat na spisku O vládě lidu. Bude to v podstatě detailní rozvedení Prolomení hradeb dvojky, kde vysvětluji, jak mohou zdánlivě obyčejné každodenní činnosti postupně měnit mocenskou situaci v zemi.

Co považuješ za nejdůležitější v současné době, co dělat, aby člověk nepropadal panice a zmaru, z toho všeho co se děje?

Především počítat s tím, že vláda sorosovských skupin bude ještě pár let trvat. Zařídit si život tak, aby to člověk dokázal osobně přežít, aby měl kolem sebe příjemné lidi a vybudovat si zázemí, odkud bude možné podporovat změnu. Já jsem se například vyučil řemeslu a více se napojil na samozásobitelské sítě.

Za druhé je důležité nežít momentálními událostmi, ale sledovat dlouhodobé trendy. Kdybychom si měli nechat zkazit náladu každou ničemností, kterou současná vládnoucí elita provádí, museli bychom každý den propadat nové depresi a brzy bychom zešíleli. Je zapotřebí spíš přemýšlet o budoucnosti, o novém společenském modelu a o tom, jak jednou odstraňovat škody, ke kterým teď dochází.

Můj odhad je, že během tří až pěti let se poměry změní natolik, že i v České republice bude změna možná. Tím ale není řečeno, že ta změna opravdu proběhne. Rozhodne, jestli tu do té doby vznikne opozice se schopnostmi dostatečnými k tomu, aby změnila civilizační směřování země, jak se to povedlo v Maďarsku. Je nejvyšší čas začít intenzivně pracovat na nové národní budoucnosti.

Díky za rozhovor.

www.mestankurier.info
Podpořte originální nezávislou žurnalistiku!
Unterstützen Sie originellen unabhängigen Journalismus!
Číslo účtu / Kontonummer: 1511201888/5500
IBAN: CZ7755000000001511201888
BIC/SWIFT: RZBCCZPP
Majitel účtu / Kontoinhaber:
BulvarART s.r.o. / GmbH
© Copyright 2023