Tož, staré partaje v Garmiche-Partenkirchen, nechtějí uznat mandát zastupitele okrasní rady za AfD, celá věc jde k soudu, jde o nedodržení demokratického principu…

Mandát AfD v okresní radě Garmische zůstává neobsazený, protože ostatní strany odmítají nástupce. Zelení slaví „velkou hodinu demokracie“. Hlavním odpůrcem demokracie je starostka bavorské CSU.

AfD Garmisch-Partenkirchen oznámila, že spolu s bavorskou zemskou exekutivou zakročí proti okresnímu zastupitelstvu. Ta na svém zasedání ve městě Mittenwald odmítla zařadit nástupce Alberta Mutschlechnera na místo zesnulé okresní radní Martiny Zann.

Radní městské části hlasovali v poměru 39:5 proti tomu, aby AfD mohla do zastupitelstva znovu vyslat svého zástupce zvoleného lidmi v místních volbách. „Podle volebního zákona musí být Albert Mutschlechner považován za zvoleného,“ stojí v prohlášení okresního sdružení AfD.

AfD vznáší obvinění proti starostovi CSU

Po hlasování, které starostka hornobavorského města Elisabeth Kochová (CSU) vyhlásila, mluvili zelení o „velké hodině demokracie“. AfD pak potvrdila „neznalost předmětu volebního práva“ a odhalení jejího skutečného chápání demokracie.

AfD podezřívá starostku CSU, že je strůjcem tohoto nedemokratického procesu. Postup plánovali s dostatečným předstihem. Kochová se odvolávala na údajná „extrémistická hesla“ náhradníka  mandátu zastupitele.

Správce okresu považuje kvórum za ohrožené

Okresní šéf AfD Helmut Filser zdůraznil, že Mutschlechnerovy názory „nemusí vyhovovat všem“, ale že „nemají trestní relevanci“. AfD nebudou rozdělovat „žádní politici ani tisk“.

Starostka Koch je právničkou. Mezitím deníku Münchner Merkur v rozhovoru připustila, že odmítnutí nástupce u soudu neobstojí. Politička CSU řekla, že z tohoto pohledu „není momentálně nic proti tomu, aby byl pan Mutschlechner zvolen“. Ale nelze vinit zastupitelstvo městské části, že chce jít příkladem.

Okresní správce Anton Speer z Freie Wahlern (Svobodní voliči) byl jedním z mála, kdo hlasoval pro nástupce AfD. Zamítnutím vidí ohroženou usnášeníschopnost rady městské části. Nyní vyzval k rychlému přehodnocení. „To musí vyjasnit nejpozději příští zastupitelstvo.“ Příští jednání se však uskuteční až v říjnu. Do té doby by ve věci mohl rozhodnout soud.

Autor: Redakce, 7.8.2023

Zdroj:

Podpořte originální nezávislou žurnalistiku!
Unterstützen Sie originellen unabhängigen Journalismus!
Číslo účtu / Kontonummer: 1511201888/5500
IBAN: CZ7755000000001511201888
BIC/SWIFT: RZBCCZPP
Majitel účtu / Kontoinhaber:
BulvarART s.r.o. / GmbH
© Copyright 2023