Tož, v Německu to vře, AfD stoupají preference a komunální politici se bouří proti vládě establishmentu…

Masová rezignace: Začíná komunální povstání?

Protestní rezignace starosty a obecního zastupitelstva ve Freisbachu by mohla být začátkem povstání obcí. Očekává to Svaz obcí a měst.

Obce se dusí pod finančním břemenem federální a zemské vlády a jen stěží mohou realizovat to nejnutnější. Velkolepá masová rezignace starosty a celého obecního zastupitelstva ve Freisbachu ve spolkové zemi Porýní-Falc na protest proti státní politice by mohla být začátkem širokého povstání.

Šéf zemské CDU Christian Baldauf vidí „nebezpečí, že se ještě více dobrovolníků ve frustraci vzdá práce v komunálu“Předseda parlamentní skupiny Svobodných voličů (Freie Wähler) Joachim Streit předpovídá: „Toto je začátek masivního odchodu čestných místních politiků.“

Obce táhnou na Berlín - Vzpoura komunálu

Tož, v Německu to vře, AfD stoupají preference a komunální politici se bouří proti vládě establishmentu...

„Freisbach nezůstane ojedinělým případem“

Sdružení obcí a měst Porýní-Falc varovalo: „Neadekvátní financování obcí ohrožuje demokracii. Nelibost neroste jen mezi občany. Freisbach nezůstane ojedinělým případem.“

Právě k tomu vyzval nestraník Peter Gauweiler z města s 1100 obyvateli, když v úterý po 19 letech rezignoval na svůj čestný post: „Víc než tisíc obcí jen v Porýní-Falcku má stejný problém jako my. Doufám, že mnoho dalších bude následovat náš příklad a ukáže, že i malá vesnice může něco změnit.“

„Obce mají zavřený kohoutek“

Sklidil bouřlivý potlesk ve stoje od lidí z Freisbachu, kteří se v hojném počtu sešli do místní sportovní haly, aby byli svědky historického kroku. Gauweilerův zástupce Jochen Ricklefs zdůvodnil úplnou rezignaci tím, že „cíle úspor by mě donutily zdvojnásobit a ztrojnásobit vaše daně, aniž bych pro vás udělal něco víc. Obce jako my jsou stále více vypínány a vzduch je přiškrcený“.

V pozadí je stále více povinných úkolů federální a zemské vlády, které musí obce plnit. K tomu se v Porýní-Falcku přidala nová pravidla finančního vyrovnání a požadavek na vyrovnaný rozpočet. Z 1,2 milionu €uro daňových příjmů zbývá Freisbachu pouze 120 000 €uro. Jen akutně potřebná nová školka však stojí 380 000 €uro.

Předsedkyně vlády Porýní-Falc Malu Dreyer (SPD) se zatím k hromadné rezignaci v obci ani k finančním problémům obcí ve svém státě nevyjádřila.

Autor: Redakce, 10.8.2023

Zdroj: 

www.mestankurier.info

Podpořte originální nezávislou žurnalistiku!

Unterstützen Sie originellen unabhängigen Journalismus!

Číslo účtu / Kontonummer: 1511201888/5500

IBAN: CZ7755000000001511201888

BIC/SWIFT: RZBCCZPP

Majitel účtu / Kontoinhaber:

BulvarART s.r.o. / GmbH

© Copyright 2023

www.mestankurier.info Podpořte originální nezávislou žurnalistiku! Unterstützen Sie originellen unabhängigen Journalismus! Číslo účtu / Kontonummer: 1511201888/5500 IBAN: CZ7755000000001511201888 BIC/SWIFT: RZBCCZPP Majitel účtu / Kontoinhaber: BulvarART s.r.o. / GmbH © Copyright 2023
www.mestankurier.info Podpořte originální nezávislou žurnalistiku! Unterstützen Sie originellen unabhängigen Journalismus! Číslo účtu / Kontonummer: 1511201888/5500 IBAN: CZ7755000000001511201888 BIC/SWIFT: RZBCCZPP Majitel účtu / Kontoinhaber: BulvarART s.r.o. / GmbH © Copyright 2023