Tož, 15.5.(1773) bylo 250 výročí narození šlechtice, politika, diplomata jménem Klemens Václav Nepomuk Lothar kníže z Metternich-Winneburgu…

V dějinách je zapsán negativně a to i v Česku nebo Rakousku, kdy se v dějepise dozvíme o jeho špatném postoji k Francouzské revoluci (jeho rodina byla revolučními gardami Francie v Koblenci okradena o majetek), liberálům a tedy „tehdejší touze po svobodě“. Je to ovšem historický blud. Nebýt Metternicha, nebylo by po Napoleonských válkách v Evropě míru a ten víceméně vydržel 50 let.

Díky těmto padesáti letům se mohla Evropa, jak „západní tak střední“ rozvíjet mírově a připravila se tak cesta k průmyslové revoluci druhé poloviny 19. století. Touha podnikat, touha vědců, vynálezců, řemeslníků, živnostníků se stala motorem Evropy, díky tomuto míru.

V dnešní nejisté době, kdy se v Evropě opět skloňuje slovo válka a to válka jaderná, tak osobně oceňuji Metternicha, jako člověka, který prostě věděl, že válka je zlo a udělal vše proto, aby ji zastavil a to se mu ve Vídni v roce 1815 při tzv. „Vídeňském kongresu“ povedlo.

Čechům pomohl zásadně, protože pomohl vydat Dějiny národu českého od Františka Palackého, a to tím, že pomohl zlomit odpor cenzury.

Metternich & jeho slavné výroky:

„Válka, špiní všechno, dokonce i naše myšlení. Proto pracuji pro mír, navzdory protestům bláznů.“

„Největší – a tedy také nejbezprostřednější – zlo je dnes tisk.“

„Evropu jsem držel v rukou několikrát, Rakousko nikdy.“

„Moje zásady jsou neměnné; ale nikdo nemůže bojovat proti nutnosti“.

P.S. Metternich je pochován v rodinné hrobce v Čechách v kostele sv. Václava v Plasích..

Autor: TGM, 3.9.2023

Podpořte nezávislou originální žurnalistiku!
Unterstützen Sie originellen unabhängigen Journalismus!
Číslo účtu / Kontonummer: 1511201888/5500
IBAN: CZ7755000000001511201888
BIC/SWIFT: RZBCCZPP
Majitel účtu / Kontoinhaber:
BulvarART s.r.o. / GmbH
www.mestankurier.info
© Copyright 2023