Tož, firmy podávají návrhy na bankrot…

Zvláště těžce jsou zasaženy logistika a doprava – Excelentně si naopak vede energetika

Vyplývá to z údajů Spolkového statistického úřadu ve Wiesbadenu. V porovnání s předchozím rokem se počet insolvenčních řízení v srpnu 2023 zvýšil o 13,8 %. Už v červenci 2023 úřad napočítal o 23,8 % více bankrotů firem než ve stejném měsíci předchozího roku.

Celkově bylo v první polovině roku 2023 o pětinu více bankrotů (20,5 %) než ve srovnatelném období roku 2022. Okresní soudy oznámily k datu účetní závěrky 8 571 podaných firemních bankrotů. Vzhledem k tomu, že soudy nejprve prověřují řízení, jsou úpadky zahrnuty do statistik zhruba tři měsíce po podání přihlášky.

Jedna ze 400 společností je v úpadku

Čistě matematicky zkrachovalo 25,3 z 10 000 nebo přibližně jedna ze 400 společností. Výrazně vzrostla i vykazovaná výše dluhu. Zatímco insolvenční řízení v první polovině roku 2022 zahrnovalo pohledávky věřitelů celkem 8,2 miliardy €uro, nyní je tato suma 13,9 miliardy €uro.

Nejvíce byly zasaženy sektory logistiky a dopravy. Zde bylo riziko bankrotu dvakrát vyšší než průměr. Přibližně 54,1 z 10 000 společností požádalo o bankrot. Nejnižší míru insolvence však měla energetika. Zde se k insolvenčnímu soudci muselo obrátit pouze 2,4 z 10 000 firem. 

Autor: Redakce, 14.9.2023

Zdroj:

Podpořte nezávislou originální žurnalistiku!

Unterstützen Sie originellen unabhängigen Journalismus!

Číslo účtu / Kontonummer: 1511201888/5500

IBAN: CZ7755000000001511201888

BIC/SWIFT: RZBCCZPP

Majitel účtu / Kontoinhaber:

BulvarART s.r.o. / GmbH

www.mestankurier.info

© Copyright 2023