Tož, téměř 70 % starostů ve Francii uvádí, že se stali obětí vyhrožování nebo útoku…

Násilí páchané na volených představitelích se stupňuje

V poslední době značně přibývá stížností, což má za následek určitou „republikánskou únavu“ ze strany volených představitelů.

Jde o zjištění Centra politického výzkumu Sciences Po, které předává Franceinfo, které přináší toto neradostné pozorování. Téměř sedm z deseti starostů uvedlo, že se již alespoň jednou stali obětí ataku slovního někdy i fyzického. Konkrétně je to 16 x více než ve srovnání s rokem 2020. Tyto útoky vůči voleným představitelům stále rostou. 

Podle Ministerstva vnitra bylo v roce 2022 podáno 2 265 stížností a oznámení, tedy o 32 % více než v roce 2021. Zatímco fyzické násilí je ojedinělé (2 %), 39 % dotázaných starostů již bylo osobně slovně uraženo a 27 % vyhrožovali jim nebo je napadali na sociálních sítích. Pokud podle INSEE 11 % francouzské populace přiznává pocit nejistoty, jedná se o 15 % dotázaných starostů.

Nárůst rezignací

Po rezignaci starosty Saint-Brevin-Les-Pins stát oznámil, že četníků v policejních stanicích bylo mobilizováno 3 400 aby bránili „útokům na volené úředníky“. Dotazovaní starostové se ale stále domnívají, že lhůty na vyřízení stížností jsou příliš dlouhé. Od začátku svého mandátu v létě 2020 se rozhodlo rezignovat 1 300 starostů, „tj. 450 ročně ve srovnání s 350 během předchozího mandátu“.

Pokud si volení funkcionáři stěžují na „únavu republiky“, poukazují také na vysoké nároky svých voličů, potíže při sladění výkonu mandátu s osobním životem nebo dokonce na nedostatek finančních prostředků. Téměř polovina z nich (48 %) požaduje i větší odškodnění. 

Autor: Redakce, 22.11.2023

Zdroj:

https://www.valeursactuelles.com/societe/violences-contre-les-elus-pres-de-70-des-maires-disent-avoir-ete-victimes-dincivilites

Podpořte nezávislou originální žurnalistiku!

Unterstützen Sie originellen unabhängigen Journalismus!

Číslo účtu / Kontonummer: 1511201888/5500

IBAN: CZ7755000000001511201888

BIC/SWIFT: RZBCCZPP

Majitel účtu / Kontoinhaber:

BulvarART s.r.o. / GmbH

www.mestankurier.info

© Copyright 2023

#mestankurier.info