Tož, „politická korektnost“ zachází v Rakousku příliš daleko, myslí si občané…

Politická korektnost: Téměř dvě třetiny proti genderu & LGBTQ propagandě

Je to kontroverzní téma téměř všude: o genderu se někdy vášnivě diskutuje na pravidelných schůzkách, ve firmách i v rodinách. Nyní probíhá velký průzkum Gallupova institutu s 2000 respondenty (19. září až 19. října, online a osobně, zástupce rakouské populace ve věku 16 a více let).

Přísně proti genderu v administrativě

61 % populace je proti používání genderově vhodného jazyka, jako je genderová hvězda nebo dvojtečka ve veřejné správě.

39 % říká, že „politická korektnost“ zachází v podstatě příliš daleko, 23 % to považuje za vhodné,26 % by chtělo více genderu.

Mladší lidé jsou tomu spíše nakloněni

Existují jasné rozdíly v závislosti na věku a politické orientaci. Zatímco 42 % lidí starších 30 let se domnívá, že politická korektnost zašla příliš daleko, u mladých lidí do 30 let je tento podíl pouze 29 %. Příznivci Zelených a socdem SPÖ s největší pravděpodobností vnímají nedostatek politické korektnosti a příznivci FPÖ a ÖVP jsou proti politické korektnosti.

Pouze 14 % dotázaných v průzkumu bylo pro používání genderově vhodného jazyka v administrativě. Čtvrtině populace je jedno, zda je pohlaví ve veřejných listinách uvedeno či nikoli.

59%: nemělo by to být tak důležité

Pro většinu respondentů jsou otázky pohlavní identity v politice nadměrně zastoupeny. 59 % si myslí, že se příliš zaměřuje na jazyk vhodný pro pohlaví, 43 %vidí příliš velký důraz na práva LGBTIQ komunity a 39 % vidí téma „rozmanitosti“ nadměrně zastoupené. Tyto oblasti však nacházejí největší podporu mezi sympatizanty Strany zelených.

Věci sociální

Dotazovaní potvrzují, že politici mají v sociální spravedlnosti co dohánět. 67 % populace je toho názoru, že politika věnuje příliš málo pozornosti sociální nespravedlnosti ve společnosti. 44 % vidí příliš malý politický závazek k osobní svobodě. Tento podíl je zvláště vysoký mezi sympatizanty FPÖ i ÖVP (lidovci). 

Autor: Redakce, 15.12.2023

Zdroj:

https://www.oe24.at/oesterreich/political-correctness-fast-zwei-drittel-gegen-das-gendern/578791609

Podpořte nezávislou originální žurnalistiku!

Unterstützen Sie originellen unabhängigen Journalismus!

Číslo účtu / Kontonummer: 1511201888/5500

IBAN: CZ7755000000001511201888

BIC/SWIFT: RZBCCZPP

Majitel účtu / Kontoinhaber:

BulvarART s.r.o. / GmbH

www.mestankurier.info

© Copyright 2023

#mestankurier.info